مبلمان اداری و منزل

مبلمان اداری و منزل
مبلمان های وارداتی شرکت اسالم شامل صندلی های اداری و کنفرانسی ، صندلی های فرودگاهی ،
صندلی های انتظار ، صندلی های اپن ، میزهای کودک و تحریر می باشد .
شر کت اسالم قطعات صندلی خود شامل جک و مکانیزم صندلی را با برند
LANSER  در بازار ایران توزیع می نماید .
 

هیچ کالایی جهت فهرست سازی در این دسته وجود ندارد.